ผู้บริหาร

 

นายวิทยา ชนะภัย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Google Classroom

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ Classroom

OIT

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ OIT of NPRS

ร้องเรียนออนไลน์

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ร้องเรียนออนไลน์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
85
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
384454
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
โดยนายวิทยา ชนะภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน
และปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล โดยมีนายสมชาย สุขบัว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก
 


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก