ผู้บริหาร

 

นายวิทยา ชนะภัย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Google Classroom

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ Classroom

OIT

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ OIT of NPRS

ร้องเรียนออนไลน์

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ร้องเรียนออนไลน์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
83
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
378951

เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีีการศึกษา 2563

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายวีระพนธ์ คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
ได้พบนักเรียนและให้โอวาทกี่ยวกับการปฏิบัติตนของนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรการของโรงเรียน
กลุ่มงานต่างๆ แจ้งแนวปฏิบัติในการเรียนการสอน และได้รับความอนุเคราะห์จาก
นางนุจรี ดิษฐ์บนไร่ เจ้าหน้าที่ พ.สต.นครชุม ได้ให้ความรู้กี่ยวกับเรื่องแนวทางการปฏิบัติตน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19)


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก