ผู้บริหาร

 

นายวิทยา ชนะภัย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Google Classroom

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ Classroom

OIT

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ OIT of NPRS

ร้องเรียนออนไลน์

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ร้องเรียนออนไลน์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
83
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
379122

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 22 18 40
มัธยมศึกษาปีที่ 2 23 24 47

มัธยมศึกษาปีที่ 3

17 17 34

มัธยมศึกษาตอนต้น

62

59

121

มัธยมศึกษาปีที่ 4

17 20 27

มัธยมศึกษาปีที่ 5

13 21 34

มัธยมศึกษาปีที่ 6

18 16 34

มัธยมศึกษาตอนปลาย

58 57 115
รวม

120

116

236

 

 

หมวดหมู่รอง


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก